Accessibility Tools

Blood Donations Needed!

Have you ever given blood before?🩸

The Welsh Blood Service is calling on residents of the Buckley area to start saving lives!

Click here to find the next blood donation clinics in your area

https://wbs.wales/BradleyMedicalPractice

 

Ydych chi erioed wedi rhoi gwaed o’r blaen?🩸

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn galw ar breswylwyr ardal Bwcle i ddechrau achub bywydau!

Cliciwch yma i ddod o hyd i'r clinigau rhoi gwaed nesaf yn eich ardal chi

https://wbs.wales/BradleyMedicalPractice


Contact Us

Opening Hours

Buckley Medical Centre:
Monday - Friday:        8 am – 6.30 pm
Saturday - Sunday:    Closed

Glanrafon Medical Centre - Mold:
Monday - Friday:        8 am – 6.30 pm
Saturday - Sunday:    Closed