Accessibility Tools

Blood Donations Needed!

Have you ever given blood before??

The Welsh Blood Service is calling on residents of the Buckley area to start saving lives!

Click here to find the next blood donation clinics in your area

https://wbs.wales/BradleyMedicalPractice

 

Ydych chi erioed wedi rhoi gwaed o’r blaen??

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn galw ar breswylwyr ardal Bwcle i ddechrau achub bywydau!

Cliciwch yma i ddod o hyd i'r clinigau rhoi gwaed nesaf yn eich ardal chi

https://wbs.wales/BradleyMedicalPractice


Contact Us

Opening Hours

Buckley Medical Centre:
Monday - Friday:        8 am – 6.30 pm
Saturday - Sunday:    Closed

Glanrafon Medical Centre - Mold:
Monday - Friday:        8 am – 6.30 pm
Saturday - Sunday:    Closed