Accessibility Tools

New Dates to Give Blood in Buckley

Did you know only 3% of the eligible population in Wales give blood??

The Welsh Blood Service is calling on residents of the Buckley area to start saving lives!

Click here to find the next blood donation clinic in your area ??

https://wbs.wales/BuckleyMedical

 

Oeddech chi'n gwybod mai dim ond 3% o'r boblogaeth gymwys yng Nghymru sy’n rhoi gwaed? ?

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn galw ar breswylwyr ardal Bwcle i ddechrau achub bywydau!

Cliciwch yma i ddod o hyd i'r clinigau rhoi gwaed nesaf yn eich ardal chi ??

https://wbs.wales/BuckleyMedical


Contact Us

Opening Hours

Buckley Medical Centre:
Monday - Friday:        8 am – 6.30 pm
Saturday - Sunday:    Closed

Glanrafon Medical Centre - Mold:
Monday - Friday:        8 am – 6.30 pm
Saturday - Sunday:    Closed