Accessibility Tools

New Dates to Give Blood in Buckley

Did you know only 3% of the eligible population in Wales give blood?🩸

The Welsh Blood Service is calling on residents of the Buckley area to start saving lives!

Click here to find the next blood donation clinic in your area 💉💪

https://wbs.wales/BuckleyMedical

 

Oeddech chi'n gwybod mai dim ond 3% o'r boblogaeth gymwys yng Nghymru sy’n rhoi gwaed? 🩸

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn galw ar breswylwyr ardal Bwcle i ddechrau achub bywydau!

Cliciwch yma i ddod o hyd i'r clinigau rhoi gwaed nesaf yn eich ardal chi 💉💪

https://wbs.wales/BuckleyMedical


Contact Us

Opening Hours

Buckley Medical Centre:
Monday - Friday:        8 am – 6.30 pm
Saturday - Sunday:    Closed

Glanrafon Medical Centre - Mold:
Monday - Friday:        8 am – 6.30 pm
Saturday - Sunday:    Closed